‘ดอกเข้าพรรษา’ คู่ ‘วันเข้าพรรษา’

 • ‘ดอกเข้าพรรษา’ คู่ ‘วันเข้าพรรษา’

  เมื่อยามฤดูฝนมาเยือน และเป็นสัญญาณใกล้ “วันเข้าพรรษา” ดอกไม้ชนิดหนึ่งก็เริ่มผลิดอกสะพรั่ง
  คนส่วนมากพากันเก็บมาถวายพระในประเพณี “ตักบาตรดอกไม้” ที่เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาว
  อำเภอ พุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียกขานกันว่า ‘ดอกเข้าพรรษา’ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ‘ดอกหงส์เหิน’
  สาเหตุที่เรียกแบบนี้นั้นเพราะลักษณะของดอกและเกสรคล้ายคลึงกับตัวหงส์ ที่กำลังเหินบินอย่างสง่า
  งามอยู่นั่นเอง

  ‘ดอกเข้าพรรษา’ คู่ ‘วันเข้าพรรษา’

  ความเป็นมาของ ‘ดอกเข้าพรรษา’
  เดิมทีเรื่องราวของประเพณีการตักบาตรดอกไม้นั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลว่า นายสุมนมาลาการ
  ได้ถวายดอกมะลิบูชาแด่พระพุทธเจ้า และด้วยอานิสงดังกล่าวทำให้นายสุมนมาลาการมีชีวิตและความ
  เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงได้พร้อมใจกันนำดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชา โดยมักนิยม
  ใช้ดอกไม้ชนิดหนึ่งในที่เรียกว่า “ดอกเข้าพรรษา” ชื่อนี้เป็นชื่อที่เรียกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัด
  สระบุรี จนบางคนลืมไปแล้วว่าดอกไม้ชนิดนี้เดิมทีนั้นมีชื่อว่า ‘ดอกหงส์เหิน (Globba winiti)’


  นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละจังหวัด เช่น กล้วยจ๊ะก่า(ตาก) ,กล้วย
  จ๊ะก่าหลวง (ลำพูน) , กล้วยเครือคำ (เชียงใหม่) , ก้ามปู (พิษณุโลก) , ขมิ้นผี หรือกระทือลิง (ภาคกลาง) ,
  ว่านดอกเหลือง (เลย) , และดอกเข้าพรรษา (สระบุรี) เป็นต้น

  ทำไมถึงเลือกใช้ ‘ดอกเข้าพรรษา’ ในวันเข้าพรรษา
  ดอกเข้าพรรษานั้น ใน 1 ปีจะออกดอกเพียงครั้งเดียว และเฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเท่านั้น ซึ่ง
  เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพร้อมแล้วที่จะแสดงความเคารพนอบน้อมแก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  ฉะนั้นใครที่ถวายดอกเข้าพรรษาแก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จะเกิดอนิสงฆ์สูงมาก เพราะดอก
  เข้าพรรษาเป็นดอกไม้ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า "คู่ควรแก่การนำมาเคารพบูชา"

  ‘ดอกเข้าพรรษา’ คู่ ‘วันเข้าพรรษา’
  แหล่งกำเนิดและความงดงามของ ‘ดอกเข้าพรรษา’

  ดอกเข้าพรรษาเกิดในเขตป่าร้อนชื้น มักพบในประเทศไทย , พม่า และเวียดนาม เป็นพืชอยู่ในสกุล
  Globba sp. พืชในสกุลนี้แต่ละชนิดจะมีกลีบประดับขนาดใหญ่สีสันสวยงาม เช่น ขาว ชมพู ม่วง เหลือง
  สูงประมาณ 30 – 70 เซนติเมตร ส่วนดอกออกเป็นช่อซึ่งแทงออกมาจากยอดของลำต้นเทียม ช่อดอก
  มีลักษณะอ่อนช้อยสวยงาม ยาวประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร มีก้านดอกย่อยเรียงอยู่โดยรอบ ประกอบ
  ด้วยดอกจริง 1 – 3 ดอก ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้จะบานในช่วงพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม ในประเทศไทย
  สามารถพบพืชสกุลนี้ได้ถึง 40 ชนิดด้วยกัน แต่ที่นิยมนำมาใช้ในการตักบาตรเข้าพรรษาคือ ชนิดที่
  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Globba winitii C.H.Wright

  ‘ดอกเข้าพรรษา’ คู่ ‘วันเข้าพรรษา’
  ความเชื่อใน ‘ดอกเข้าพรรษา’

  มีความเชื่อในสมัยโบราณว่า ช่วงฤดูฝนนั้นพรานป่า หรือนักเดินทางค้าขาย หากหลงป่าหรือกลับ
  ออกมาไม่ทัน จำเป็นต้องนอนค้างคืนกลางป่าทึบ มักจะเลือกนอนใต้ต้นไม้ หรือทำแคร่บนต้นไม้
  โดยเลือกเฉพาะต้นไม้ที่ดอกเข้าพรรษาออกดอกเท่านั้น เพราะมีความเชื่อว่า ดอกเข้าพรรษาเป็น
  ดอกไม้ของพระพุทธเจ้า มีพุทธคุณช่วยปกปักรักษา คุ้มกันวิญญาณเร่ร่อน หรืออาถรรพ์ต่างๆ และ
  หากหลงป่าให้เด็ดดอกเข้าพรรษาติดตัวไปด้วยจะช่วยหาทางออก นอกจากนี้บ้านใดที่ปลูกต้นดอก
  เข้าพรรษาไว้จะช่วยป้องกันภัยร้าย มนต์ดำ ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้อีกด้วย

  ขอบคุณข้อมูลจาก - www.dmc.tv , www.Pantip.com , www.horoguide.com
  ขอบคุณภาพจาก - www.siamfreestyle.com , www.maipradabonline.com

  Share FB
  15.7.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias