"นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

 • "นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

  กรมอุทยานฯ ระบุ นกแต้วแล้วท้องดำยังไม่สูญพันธุ์จากป่าเมืองไทย พบการตอบสนองถึง 2 จุด
  ที่เขตรักษาพันธุ์ฯ เขาประ-บางคราม จ.กระบี่

  เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” รายงานสถานการณ์นกแต้วแล้วท้องดำ หรือ
  นกแต้วแร้วท้องดำ ในเมืองไทย (ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า) ระบุว่า ยังไม่สูญพันธุ์จากป่าเมือง
  ไทย ล่าสุด พบการตอบสนองถึง 2 จุดที่ เขานอจู้จี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม
  จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ความเหมาะสมในการอาศัยหลักของนกชนิดนี้

  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่ง
  ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้จัดทำโครงการฟื้นฟูประชากรและพื้นที่ถิ่น
  อาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำ และระหว่างวันที่ 19 เมษายน-3 มิถุนายน 2562 ได้มีการสำรวจประชา
  กรนกแต้วแล้วท้องดำ ในพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม
  จังหวัดกระบี่ โดยวางแผนการสำรวจออกเป็น 4 ช่วง คือ

  (1) วันที่ 19 - 28 เมษายน 2562
  (2) วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562
  (3) วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562
  (4) วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

  อ่านเพิ่ม

  "นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

  "นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

  "นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

  "นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

  ข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์
  ภาพ : เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  Share FB
  4.7.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias