• วิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน
  เมืองเอสกิลส์ทูนา ใกล้กับกรุงสต็อกโฮล์ม เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดการขยะในระดับภูมิภาค
  และระดับโลก โดยระบบการจัดเก็บ แยกขยะ และการรีไซเคิลขยะจากครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ
  ส่งผลให้เมืองเล็ก ๆ ในสวีเดนแห่งนี้แทบจะไม่มีขยะที่ต้องนำไปฝังกลบเลย

  วิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน

  ความสำเร็จนี้ ไม่ได้มาจากทางการท้องถิ่นเมืองเอสกิลส์ทูนาเพียงอย่างเดียว ทว่ามาจากความร่วมมือ
  ร่วมใจของชาวเมืองที่ปฏิบัติตามนโยบายการคัดแยกประเภทขยะอย่างเคร่งครัดพวกเขาใช้ระบบ
  คัดแยกขยะด้วย "ถุงขยะสีรุ้ง" ซึ่งเป็นถุงขยะสีสันฉูดฉาด 7 สี สำหรับใส่ขยะ 7 ประเภท เช่น เศษอาหาร
  กระดาษหนังสือพิมพ์ โลหะ ผ้า พลาสติก และกล่องกระดาษ ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น
  กระดาษทิชชู่ใช้แล้ว และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จะต้องใส่แยกในถุงสีขาว

  รหัสสีเหล่านี้ช่วยให้เครื่องสแกนในโรงงานรีไซเคิลสามารถคัดแยกประเภทของขยะได้อย่างมีประสิทธิ
  ภาพ แม้ว่าบางครั้งอาจมีความผิดพลาดไปบ้างโดยขยะประเภทอาหารจะนำไปเข้ากระบวนการที่โรงงาน
  นี้โดยตรง เพื่อนำไปใช้ทำก๊าซชีวภาพสำหรับขับเคลื่อนรถประจำทางในเมือง

  ระบบนี้ยังช่วยให้ขยะแต่ละชนิดปนเปื้อนกันน้อยกว่า ทำให้สามารถนำขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ไปใช้
  แปรรูปได้มากขึ้นส่วนขยะที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้จะถูกส่งเข้าเตาเผาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเมือง เป็น
  การช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

  ระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพบวกกับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากชาวเมือง ช่วยให้เอสกิลส์ทูนา
  สามารถบรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรป (อียู) ในการรีไซเคิล 50% ของขยะให้ได้ภายในปี 2020 ได้
  ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน ทั้งยังลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบจนเกือบเป็นศูนย์ด้วย

 • วิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน
  วิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน

  วิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับสวีเดน

  ภาพและข้อมูลจากhttps://www.bbc.com/thai/features-47928933


  Share FB
  22.4.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias