พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล

 • พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ปีที่ 49 พร้อมปล่อยเต่าตนุ 100 ตัว
  กลับสู่ทะเล นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานคับคั่ง จากกระแส"เต่ามะเฟือง"
  กลับขึ้นมาวางไข่ หลังจากห่างหายไปนานกว่า 6 ปี เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการอนุรักษ์เต่าทะเล


  พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล
  การจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อกระตุ้น
  ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลและชายหาดท้ายเหมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม
  ชาติที่สำคัญและสวยงาม เป็นมรดกแก่ประชาชนชาวพังงาและประเทศชาติสืบไป งานประเพณี
  อนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562


  พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล

  บริเวณชายทะเลหาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
  พังงา เป็นประธานเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ
  ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมากเข้าร่วม ภายในงาน จัดให้มี
  ขบวนแห่ต่างๆที่ประดับประดาด้วยความสวยงามและเล่าขานถึงชุมชนในพื้นที่

  พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล

  นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวว่าหาดท้ายเหมืองเป็นหาดทรายที่สวย
  งามและมีระดับของชายหาดที่เหมาะกับเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ในระยะทางประมาณ 14 กิโล
  เมตร ที่ผ่านมามีเต่าขึ้นมาวางไข่รวม 4 ชนิด คือเต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้าและเต่ามะเฟือง ซึ่ง
  ล่าสุดปลายปีที่ผ่านมา เต่ามะเฟืองได้กลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปนาน
  กว่า 6 ปี ที่บริเวณชายหาดใกล้วัดท่าไทร และได้ฟักออกจากไข่คลานกลับสู่ท้องทะเล 34 ตัว
  และมีเต่าหญ้าขึ้นมาวางไข่บริเวณใกล้กันอีก 1 รัง

  พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล
  พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล

  พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล
  พังงาเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลปีที่49 ปล่อยเต่าตนุ100ตัวกลับคืนสู่ทะเล

  ภาพและข้อมูลจาก https://www.naewna.com/local/398785
  http://www.nationtv.tv/main/content/378693910/?qj&fbclid=IwAR3Lac5fQzWVrT-RgEt75cer
  RrElD335l4QcL1Z5tABKIp-rQnC1I2UKSiA


  Share FB
  2.3.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias