หน้ากากอนามัย+ทิชชู่ 2 ชั้น เทียบเท่า N95

 • หน้ากากอนามัย+ทิชชู่ 2 ชั้น เทียบเท่า N95

  กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กี่ยวกับเรื่องฝุ่นละออง กรุงเทพมหานครเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด กลาย
  เป็นเมืองในหมอกมลพิษ ทั้งภาครัญและเอกชนหามาตรการรองรับ รวมถึงการแนะนำใส่หน้ากาก N95


  หน้ากากอนามัย+ทิชชู่ 2 ชั้น เทียบเท่า N95  จากผลงานวิจัยของ ศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ และดร.ขนิษฐา พันธุรี Thaneyhill นักวิชา
  การจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำไว้เมื่อปี 2551 พบว่า หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา ซ้อน
  ทิชชู่ 2 ชั้นก็กันฝุ่นได้ใกล้เคียงกัน
  หน้ากากอนามัย+ทิชชู่ 2 ชั้น เทียบเท่า N95

  งานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า หน้ากากชนิด N95 ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
  ที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เมื่ออยู่กลางแจ้งได้ 90.82% ขณะเดียวกันเมื่อใช้หน้ากากอนามัยซ้อน
  กระดาษทิชชู่ 2 ชั้น ตัวเลขดังกล่าวสูงใกล้เคียงกันที่ 90.80% เท่ากับว่าใช้หน้ากากอนามัยชนิดทั่ว
  ไปซ้อนกระดาษทิชชู่ 2 ชั้นแทนหน้ากาก N95 ที่กำลังขาดตลาดได้

  "ผลจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อแนะนำได้ว่า อาจใช้หน้ากากชนิด 3M 8210 หรือ 3M 9002A หรือหน้า
  กากชนิดที่ใช้ทั่วไปในห้องผ่าตัด (Dura Mask) เพราะสามารถลดระดับของอนุภาคฝุ่น PM 2.5 ได้"

  ในส่วนของหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Dura Mask) ลดระดับ PM 2.5 ลงไปได้ปานกลาง แต่อาจ
  จะเพิ่มขึ้นได้โดยเพิ่มผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ประกบลงไปในหน้ากากชนิดนี้"

  ผ้าขาวม้า-หน้ากากผ้า กันไม่ได้
  งานวิจัยชิ้นนี้ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าขาวม้า หรือหน้ากากผ้าที่ทำขึ้นมาเอง เนื่องจากช่องว่างระหว่างเส้น
  ใยใหญ่เกิน ที่ทำให้ฝุ่นขนาดเล็กเล็ดลอดเข้ามาได้


  ภาพและข้อมูลอ้างอิงhttps://www.sanook.com/news/7643562/
  https://www.cmuccdc.org/opendata/research_detail/44?fbclid=IwAR0k9-qVr0CmzKO0QdIXXg
  Un5jfFuk4UzczY5-ynGIkZcLEs1SFiPPgOP1s


  Share FB
  15.1.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias