">
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เน้นย้ำว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของสารสกัดจากกัญชาธรรมชาติ

 • "ก่ำเจ้า มช.107" ข้าวสายพันธุ์ใหม่ ต้านมะเร็งกระเพาะ-ป้องกันโรคหัวใจ

  ชาวไทยจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการกินข้าวสายพันธุ์ใหม่ ก่ำเจ้า มช.107 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์
  ภาคเหนือและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ “ก่ำเจ้า มช.107”
  ที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากขึ้น สามารถต้านมะเร็ง ป้องกันโรคหัวใจ ตอบโจทย์การแข่งขันข้าวไทย
  ในตลาดโลก การขับเคลื่อนการค้าข้าวไทยด้วยการวิจัยและพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา เน้นย้ำว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของสารสกัดจากกัญชาธรรมชาติ

  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำสื่อมวลชน(6/11/18) ชมแปลงทดลองสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืช
  ศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชกา
  รัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวง
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อม ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์
  ภาคเหนือ ได้เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย คือ ข้าวก่ำเจ้า มช.107 ที่มาจากการปรับปรุงสาย
  พันธุ์ระหว่างข้าวก่ำดอยสะเก็ดกับข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าเมล็ดสีดำสนิท ไม่มีสีอื่นเจือปน มีสาร
  อาหารมากกว่าข้าวพันธุ์ื่อื่น


  "ก่ำเจ้า มช.107" มีจุดเด่น คือเมื่อหุงข้าวสุกจะมีลักษณะอ่อนนุ่ม ถึงแม้จะทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ยังคง
  ความนุ่มและยังอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณธาตุเหล็ก สังกะสี และสานแอนโทไซยานิน
  สูง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันโรคหัวใจ ลดคอเรสเตอรอลและ
  น้ำตาลในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งกระเพาะ การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และการ
  รวมตัวของเกร็ดเลือด ซึ่งผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 300-550 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าดูแลดีๆ อาจได้ผลผลิต
  สูงถึง600-700 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  แล้ว

  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้วิจัย กล่าวว่า ก่ำเจ้า มช.107 เป็นข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่
  มีการพัฒนาพันธุ์จากข้าวเหนียวมาเป็นข้าวเจ้า ใช้เวลาทดลองประมาณ 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ
  ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับข้าวไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร ขณะนี้มี
  เกษตรกรต้นน้ำกว่า 100 รายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์และ
  ปลูกข้าวก่ำสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลางน้ำ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือผลักดัน
  ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มีการกระจายเมล็ดพันธุ์สู่ชาวน่ โดยจะมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ำสายพันธุ์ใหม่สู่เชิง
  พาณิชย์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน "ล้านนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโน
  โลยีและนวัตกรรม"
  ในวันที่ 7 พ.ย.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  Share FB
  121118

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias