ก๊าซเรือนกระจกอาจทำให้สารอาหารในข้าวลดลง

 • ก๊าซเรือนกระจกอาจทำให้สารอาหารในข้าวลดลง

  สภาพบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เข้มข้น จะเป็นตัวการที่ทำให้พืชอาหารหลักของชาว
  โลกอย่างข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการลดลง โดยข้าวและพืชที่เป็นอาหารอื่น ๆ จะสูญเสียวิตามินและ
  แร่ธาตุสำคัญไปในปริมาณมาก เนื่องจากภาวะผิดปกติในการสังเคราะห์แสง

  คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ร่วมกันตีพิมพ์ผลการศึกษาดัง
  กล่าวในวารสาร Science Advances โดยชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
  ซึ่งทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนนั้น ยังทำให้ปริมาณของสารอาหารในข้าวปลูก
  ใหม่ลดลง ซึ่งสารอาหารเหล่านี้รวมถึงวิตามินบี 1, บี 2, บี 5, บี 9, โปรตีน, ธาตุเหล็กและสังกะสีด้วย

  ก๊าซเรือนกระจกอาจทำให้สารอาหารในข้าวลดลง

  ศ. คริสตี อีไบ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันของสหรัฐฯ หนึ่งในคณะนักวิจัยบอกว่า ได้ทดลองปลูกข้าว 18
  ชนิดพันธุ์ในแปลงปลูกกลางแจ้งนอกห้องปฏิบัติการในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นโดยจัดให้ต้นข้าวอยู่
  ในบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นถึง 568-590 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งเป็นปริมาณที่
  เข้มข้นกว่าบรรยากาศโลกในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 410 ppm


  ก๊าซเรือนกระจกอาจทำให้สารอาหารในข้าวลดลง

  ผลปรากฏว่าข้าวในแปลงทดลองดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาใช้ในการสังเคราะห์แสง
  เป็นสัดส่วนที่มากขึ้น เกินกว่าระบบเผาผลาญของพืชจะรับไหว ทำให้มีคาร์บอนสะสมในเมล็ดข้าวมาก
  แต่ต้นข้าวกลับใช้รากดึงเอาสารอาหารจากในดินซึ่งเป็นที่มาของวิตามินและแร่ธาตุน้อยลง

  ทีมผู้วิจัยระบุว่า หากไม่มีการเร่งแก้ไขใด ๆ ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
  โลก มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับที่ใช้ทดลองปลูกข้าว ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษนี้

  "ประชากรโลกหลายพันล้านคนซึ่งกินข้าวเป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนที่บริโภคแต่ธัญพืช
  เป็นส่วนใหญ่ จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เป็นลำดับแรก นอกจากนี้ การที่ปริมาณโฟเลตหรือวิตามินบี 9
  ในข้าวลดลงมากที่สุดถึง 30% ยังส่งผลกระทบต่อมารดาและทารกในครรภ์อีกด้วยเนื่องจากโฟเลตเป็น
  สารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ทารกเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ" ศ. อีไบกล่าว
  ข้อมูลอ้างอิงจาก/www.bbc.com/thai/features-44246433
  ภาพจากpngtree.com  Share FB
  18/09/18

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias