24 ชายหาด ห้ามสูบบุหรี่ เริ่ม 1 ก.พ. ฝ่าฝืน จำคุก 1 ปี ปรับแสน

 • เปิดรายชื่อ24 ชายหาด ห้ามสูบบุหรี่ เริ่ม 1 ก.พ. ฝ่าฝืน จำคุก 1 ปี ปรับแสน

  เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 ห้ามดูดบุหรี่บนชายทะเล 24 แห่ง ใน 15 จังหวัด ชายหาดดัง อย่างเช่น
  ป่าตอง-บางแสน-หัวหิน-ชะอำฝ่าฝืนพบบทลงโทษ จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

  24 ชายหาด ห้ามสูบบุหรี่ เริ่ม 1 ก.พ. ฝ่าฝืน จำคุก 1 ปี ปรับแสน

  เมือวันที่ 25 เดือนมกราคม นายงาม ทองคำดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและริมฝั่ง (ทช.)
  เผยออกมาว่า ยาสูบไม่เฉพาะแต่ก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกายให้กับพลเมืองแค่นั้น แม้กระนั้นยัง
  ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงไปถึงสภาพแวดล้อมไปพร้อมเพียงกัน โดยแต่ละปีทุกประเทศทั้งโลก
  มีการผลิตก้นกรองบุหรี่สูงถึง 4.5 ล้านล้านชิ้น และก็มีโดยประมาณจำนวนร้อยละ 30 ที่ถูกทิ้ง
  เปลี่ยนเป็นขยะในสภาพแวดล้อม จนทำให้เกิดมลภาวะมากยิ่งกว่า 500,000 ตันต่อปี นอกจาก
  นั้นยังพบว่าใน 91 ประเทศที่มีหาด มีการเจอขยะที่เกิดขึ้นจากยาสูบเป็นซองรวมทั้งก้นกรอง
  บุหรี่ ในจำนวนมากถึง 1 ใน 3 ของขยะทั้งมวลบนหาด

  24 ชายหาด ห้ามสูบบุหรี่ เริ่ม 1 ก.พ. ฝ่าฝืน จำคุก 1 ปี ปรับแสน

  จากการสุ่มตรวจในชายทะเล 5 ที่ ที่ระดับความลึก 5-20 เซนติเมตร เจอก้นยาสูบเฉลี่ย 1.16 ชิ้น/
  ตำรวจมัธยม โดยหาดทรายป่าตอง จังหวัดจังหวัดภูเก็ต เจอก้นยาสูบ 1.01 แสนชิ้น คิดเป็น 0.76
  ชิ้น/ตำรวจมัธยม หาดทรายบางแสน จังหวัดชลบุรี เจอก้นยาสูบ 1.06 แสนชิ้น คิดเป็น 0.62 ชิ้น/
  ตำรวจมัธยม ชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดจังหวัดสงขลา เจอก้นยาสูบ 1.77 แสนชิ้น คิดเป็น 3.56
  ชิ้น/ตำรวจมัธยม ชายหาดแม่พิมพ์ จังหวัดจังหวัดระยอง เจอก้นยาสูบ 1.12 แสนชิ้น คิดเป็น 2.3
  ชิ้น/ตำรวจมัธยม และก็ชายหาดรี จังหวัดจังหวัดชุมพร เจอก้นยาสูบ 5.2 หมื่นชิ้น คิดเป็น 1.05
  ชิ้น/ตำรวจมัธยม


  24 ชายหาด ห้ามสูบบุหรี่ เริ่ม 1 ก.พ. ฝ่าฝืน จำคุก 1 ปี ปรับแสน


  “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 ที่พ.ร.บ.ช่วยเหลือการจัดการจัดแจง
  ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ริมฝั่ง พุทธศักราช2558 กำหนดมาตรการปกป้องทางทะเลแล้วก็ริมฝั่ง
  รอบๆริมทะเล 24 แห้ว ใน 15 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
  กุมภาพันธ์ 2561 "

  ดังนี้โครงงานริมหาดปราศจากยาสูบ จะร่วมมือทั้งยังภาครัฐ เอกชน หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น
  แลtภาคประชาชนใน 15 จังหวัด โฆษณา สร้าง ความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน รวมถึงนักเดิน
  ทาง นักท่องเที่ยว ในการงดเว้นสูบบุหรี่รอบๆริมหาด โดยจะอนุญาตให้สูบได้เฉพาะสถานี่ที่จัด
  ไว้ให้เท่านั้น

  แต่เพื่อเตรียมพร้อม ก่อนมีการบังคับใช้ข้อบังคับจริง ช่วงวันที่ 20 มกราคม 2561 นายกเทศมนตรี
  ตำบลเนินพระ จังหวัดจังหวัดระยอง และก็ผู้แทนภาคส่วนต่างๆลงพื้นที่หาดทรายแสงเดือน พบว่า
  ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากราษฎรรวมทั้งหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นอย่างดีเยี่ยม มีการจัดสถาน
  ที่สูบบุหรี่ไว้อย่างเป็นสัดส่วน และรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนและนักเดินทางอย่างสม่ำเสมอ

  “การงดสูบบุหรี่รอบๆริมหาด จะลดปัญหาขยะได้อย่างมีคุณภาพ ขอฝากเตือนให้ทุกคน อย่าละเมิด
  สูบบุหรี่นอกรอบๆที่จัดไว้ให้โดยเด็ดขาดเพราะอาจได้รับโทษร้ายแรง จำคุก1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน
  บาท”

  สำหรับ 24 ริมทะเล 15 จังหวัด ตามประกาศมีรายชื่อดังตือไปนี้
  1.หาดดอกบานชื่น อำเภอลำคลองใหญ่ จังหวัดจังหวัดตราด
  2.ริมหาดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดเมืองจันท์
  3.ริมทะเลแสงเดือน อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดระยอง
  4.หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  5.หาดทรายถ้ำพังทลาย อำเภอเกาะสีชิงชัง จังหวัดชลบุรี
  6.ชายทะเลทรายแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  7.ริมทะเลป่าตาล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  8.หาดทรายชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  9.หาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  10.ชายทะเลเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  11.หาดทรายทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดชุมพร
  12.ริมหาดบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
  13.ริมหาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  14.หาดทรายปลายทราย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  15.หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสงขลา
  16.ชายทะเลพญานาค อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
  17.ริมหาดป่าตอง อำเภอหัวข้อ จังหวัดจังหวัดภูเก็ต
  18.หาดทรายเกาะไข่นอก อำเภอเกาะยาว จังหวัดจังหวัดพังงา
  19.หาดทรายเกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดจังหวัดพังงา
  20. หาดทรายเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดจังหวัดพังงา
  21.หาดพระแอะ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
  22.ชายทะเลลำคลองดาว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
  23.ชายทะเลคอกวาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
  24.ชายทะเลสบาย อำเภอชายหาดสบาย จังหวัดจังหวัดตรัง.

  ภาพและข้อมูลอ้างอิง: www.thairath.co.th

  Share FB


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias