วันสัตว์โลก (World Animal Day)

 • วันสัตว์โลก (World Animal Day)

  4 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันสัตว์โลก (World Animal Day) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการ
  อยู่อาศัยและสิทธิของสัตว์ทั่วโลกไม่ว่าจะในผืนป่า ในทะเล ในสวนสัตว์ ในเมือง รวมถึงสัตว์
  ที่เลี้ยงในบ้าน เป็นการช่วยให้สัตว์ทุกชนิด สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากอันตราย
  ต่างๆ และเป็นการคุ้มครองสัตว์ไม่ให้ถูกทำร้ายอีกด้วย

  วันสัตว์โลก (World Animal Day)

 • วันสัตว์โลก (World Animal Day) วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของสัตว์ทั่ว
  โลก โดยจะมีการจัดงานและการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ มีการระดมทุกความ
  คิดและการช่วยเหลือเพื่อโลกกลายเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์ ซึ่งจะมีการจัดงาน
  ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ไม่ได้คำนึงเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และอุดมการณ์ทางการ
  เมือง หวังสร้างการรับรู้และการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
  วันสัตว์โลก (World Animal Day)

 • วันสัตว์โลก (World Animal Day) เกิดขึ้นครั้งแรกโดย Heinrich Zimmermann นักเขียนชาวเยอรมัน
  อีกทั้งยังเป็นเจ้าของนิตยสารที่มีชื่อว่า Mensch und Hund/Man and Dog ซึ่ง Heinrich ได้จัดวัน
  สัตว์โลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2468 ณ สปอร์ตพาเลซ ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศ
  เยอรมนี ต่อมา ได้มีการกำหนดวันสัตว์โลกให้ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม เพื่อที่จะได้ตรงกับวันเฉลิม
  ฉลองของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีซึ่งเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

  วันสัตว์โลก (World Animal Day)

 • อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการกำหนดวันออกมาใหม่แล้ว แต่สถานที่ที่ใช้สำหรับจัดงานเกิดไม่สามารถ
  ใช้งานได้ในวันนั้น ทำให้การเริ่มต้นจัดงานด้วยกำหนดการใหม่นี้ต้องเลื่อนออกไปเริ่มใช้เป็นครั้ง
  แรกในปี 2473 โดยในช่วงแรกยังเพียงประชาชนชาวเยอรมนี, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์และ
  เชโกสโลวาเกียที่เข้าร่วมเท่านั้น  จนมาถึงในปี 2474 สภาคองเกรสแห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศ
  อิตาลี ได้มีมติรับข้อเสนออย่างเป็นเอกฉันท์ให้วันที่ 4 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์โลก ซึ่งอิตาลีเองก็
  อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและสิทธิของบรรดาสัตว์ต่างๆ รวมถึงต้องการให้ออกมา
  มีส่วนร่วมดูแลและปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์อีกด้วย   รวมถึงการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก นอกจากจะทำร้ายร่างกายและจิตใจของสัตว์แล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิด
  โรคระบาด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนทั่วโลกและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
  ไปพร้อมกัน

  ข้อมูลจาก worldanimalday.org.uk, wikipedia.org
  ภาพจาก: pixabay  Share FB
  3.10.63
  รวมวันสำคัญ


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias