นายกตู่รณรงค์คนไทยใช้กรอบรูปภาพสร้างกระแสงดถุงพลาสติก-ลดขยะ
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  "โซเชียลมีเดีย" เชิญชวนประชาชน-คนรุ่นใหม่ อัพโหลดภาพใส่กรอบสร้างกระ
  "ถุงพลาสติก" ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และทุกๆวัน พร้อมเปิดตัว "นายกตู่" ประเดิม

  นายกตู่รณรงค์คนไทยใช้กรอบรูปภาพสร้างกระแสงดถุงพลาสติก-ลดขยะ

  นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริม
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติกโดยร่วมกับ
  ภาคเอกชนผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 16 หน่วยงานทั่วประเทศ
  รณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี
  ที่แล้ว ปรากฏว่า ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศสามารถลดการใช้ถุงพลา
  สติกรวมกันได้ถึง 166 ล้านใบ และเพื่อให้ลดปริมาณถุงให้เพิ่มขึ้น จึงเพิ่มความเข้มข้น
  โดยเพิ่มระยะเวลาการรณรงค์จากตอนเริ่มต้นเฉพาะทุกวันที่ 15 และทุกวันพุธ  ปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นรณรงค์ลดใช้ถุงทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ของสัปดาห์ และ
  ทุกๆวันและเพื่อเป็นการขยายผลการรณรงค์ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความเข้มข้น และสามารถ
  เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น กรมส่ง
  เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงวางแผนการรณรงค์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

  โดยดำเนินการออกแบบกรอบรูปภาพเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่นำไปประดับ
  ภาพของตัวเอง ก่อนอัพโหลดขึ้นเป็นภาพโปสเตอร์ หรือทำเป็นภาพโปรไฟล์ของตัว
  เองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์
  เพื่อรณรงค์ย้ำเตือนให้คนรอบข้างงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
  และทุกๆวัน โดยหันมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า หรือภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้แทนถุงพลาสติก
  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถนำรูปสวยๆของตนเองไปใส่กรอบรูปได้ที่ลิงค์
  http://www.deqp.go.th/service-portal/deqp-photo-frame/photo-frame/


  ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากโดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถเซฟ
  รูปภาพของตัวเองนำไปโชว์เพื่อร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก โดย กรมส่งเสริม
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ออกแบบกรอบรูปไว้ 2 แบบ รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.
  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเป็นพรีเซ็นเตอร์นำกรอบรูปดังกล่าวไป
  ประดับรูปภาพเพื่อร่วมรณรงค์ด้วย

  "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนและคนรุ่นใหม่ทุกคน ร่วมกัน
  นำกรอบรูปภาพรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ไปประดับ
  รูปภาพของตัวเองออกเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ และขอเชิญร่วมแชร์ภาพกรอบรูป
  ของท่าน พร้อม hashtag #รวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อรับกระเป๋า
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดชิค พร้อมอัดฉีดของรางวัล-กระเป๋าเป้สะพายรุ่น
  "ลิมิเต็ด"ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม


  เมื่อมีผู้กด like สูงสุดจำนวน 500 รางวัล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อ
  ร่วมกันรณรงค์กระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้
  และลดขยะประเภทถุงพลาสติก รวมทั้งหันมาใช้ถุงผ้ากันอย่างต่อเนื่อง เพราะเพียงแค่
  เราคนไทย 65 ล้านคน สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้คนละ 1 ชิ้นต่อวัน ก็จะเท่ากับ
  เป็นการลดขยะพลาสติกไปได้ถึงวันละ 65 ล้านชิ้น ซึ่งถือเป็นคุณประโยชน์ต่อสภาวะ
  สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการปัญหาขยะและของเสียอันตรายของประเทศได้อย่าง
  มหาศาล" อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

  update 010817

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias