ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

ข่าวเด่น

   
ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง แก้ปัญหา
ฝุ่นละออง และเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งและเกิดไฟป่า


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มอบหมายให้ นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง
ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานใน
สังกัด ทส. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์
คุณภาพอากาศ และเตรียมกำลังพลในการป้องกันการเผาป่าและดับไฟ
ป่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างทันท่วงที


MORE
เกษตรฯวางแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเผา

แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
กรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
MORE

สส.ติวเข้มครูลูกเสืออนุรักษ์ฯ เน้น
ร่วมคิดร่วมทำให้เป็นรูปธรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MORE
 
 

บทความ

ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร
ภายในปี 2025 เกือบ 1 ใน 4 ของประชากรโลกอาจต้องเผชิญกับ
ภาวะขาดแคลนน้ำจากความแห้งแล้ง ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์
จึงพยายามหาหนทางในการแก้ปัญหานี้ จึงจำเป็นต้องใช้น้ำจาก
แหล่งต่างๆ ไม่ว่าน้ำค้าง หรือหยดน้ำในอากาศอย่างหมอก โดยมี
สิ่งมีชีวิตในทะเลทรายที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลไกการเอาตัว
รอดของสัตว์ทะเลทรายชนิดหนึ่ง สัตว์ที่ว่านี้คือ ด้วงทะเลทราย
นามิบ
MORE

บทความสิ่งแวดล้อมและเกษตรบทความสิ่งแวดล้อมและเกษตร


วิธีรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแบบฉบับสวีเดน

ระบบการจัดเก็บแยกขยะและการรีไซเคิล
ที่มีประสิทธิภาพ ในสวีเดนแทบจะไม่มีขยะ
ที่ต้องนำไปฝังกลบเลย
MORE

แพทย์ฯแนะน้ำบร็อกโคลี่ปั่นช่วย ขับสารพิษจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
งานวิจัยม.จอห์น ฮอปกินส์ พบกินน้ำ
บร็อกโคลี่ช่วยขับสารพิษ-สารก่อมะเร็ง
ได้ รวมทั้งมะขามป้อม,ฟักทอง,ปวยเล้ง
MORE
 
Register | Sign-in
 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 18 คน
เมื่อวานนี้ 12 คน
เดือนนี้ 286 คน
ปีนี้ 286 คน
ทั้งหมด 286 คน
     
     
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias