ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

ข่าวเด่น

   
ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีการ
ปลูกยางพารากระจายอยู่แทบทุกจังหวัดได้แก่ ระยอง จันทบุรี ตราด
ชลบุรี และฉะเชิงเทรามีพื้นที่สวนยางที่กรีด เกษตรกรส่วนมากผลิต
ยางพาราในรูปแบบยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี จังหวัดระยองถือเป็น
จุดภูมิศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ


MORE
ทส.รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด-19
ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่
ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงชุมชน
ร่วมใจพิบูล 2
MORE

นายกฯชวนประชาชนปลูกต้นไม้
ในวันต้นไม้ ปี 2563
นายกฯเชิญชวนคนไทยร่วมปลูก
ต้นไม้ในบ้านและสถานที่สาธารณะ
ในวันต้นไม้ประจำปี63
MORE
 
 

บทความ

วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day
23 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเต่าโลก หรือ World
Turtle Day เพื่อใช้เป็นโอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยว
กับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณ
ประชากรเต่าที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
MORE

บทความสิ่งแวดล้อมและเกษตรบทความสิ่งแวดล้อมและเกษตร


วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day
วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day
เพื่อร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก
MORE

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
เป็นวันเผยแพร่ความรู้และตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
และพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ
MORE
 
Register | Sign-in
 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 18 คน
เมื่อวานนี้ 21 คน
เดือนนี้ 623 คน
ปีนี้ 2,831 คน
ทั้งหมด 2,831 คน
     
     
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias